Last server records
Pro Nub

Map info

kzsca_we_temple
kzsca_we_temple ( Cosy-Climbing) 25.11.2013
Cosy-Climbing record colcolx - 01:30.29

KZ-Rush record colcolx - 01:30.29

Mapper  hm^

Pro-record colcolx - 01:31.72

Nub-record paket - 01:38.13 (34 cp / 3 gc)

Difficulty Easy

Length Short

Download map kzsca_we_temple (10,49 MB)
Installation instructions

Map Installation Guide

  1. Download map archive kzsca_we_temple.zip
  2. Unzip the archive in any convenient folder
  3. Open cstrike folder, which is located in the place of Counter-Strike installation. In case of Steam version the path looks like Steam\steamapps\common\Half-Life
  4. Copy all files from the folder, where you unzipped the archive, to cstrike folder according to the following table (if your system asks about replacing files, choose Copy and Replace):
gfx/env/forestbk.tga>>gfx/env/forestbk.tga
gfx/env/forestdn.tga>>gfx/env/forestdn.tga
gfx/env/forestft.tga>>gfx/env/forestft.tga
gfx/env/forestlf.tga>>gfx/env/forestlf.tga
gfx/env/forestrt.tga>>gfx/env/forestrt.tga
gfx/env/forestup.tga>>gfx/env/forestup.tga
maps/kzsca_we_temple.bsp>>maps/kzsca_we_temple.bsp
maps/kzsca_we_temple.res>>maps/kzsca_we_temple.res
sound/kzsca_we_maps/ctwin5.wav>>sound/kzsca_we_maps/ctwin5.wav
sound/kzsca_we_maps/jungle.wav>>sound/kzsca_we_maps/jungle.wav
sprites/spr1n/digits/blue8/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x0.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x1.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x2.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x3.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x4.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x5.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x6.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x7.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x8.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x9.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/xcol.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/xcol.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/xdot.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/xdot.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/CmdSeq.wc>>CmdSeq.wc
sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x10.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x10.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x11.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x11.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x2 (2).spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x2 (2).spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x3 (2).spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x3 (2).spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/CmdSeq.wc>>CmdSeq.wc
sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr
sprites/spr1n/flame.spr>>sprites/spr1n/flame.spr
sprites/spr1n/flare.spr>>sprites/spr1n/flare.spr
sprites/spr1n/kzblt/x0.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x0.spr
sprites/spr1n/kzblt/x1.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x1.spr
sprites/spr1n/kzblt/x2.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x2.spr
sprites/spr1n/kzblt/x3.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x3.spr
sprites/spr1n/kzblt/x4.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x4.spr
sprites/spr1n/kzblt/x5.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x5.spr
sprites/spr1n/kzblt/x6.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x6.spr
sprites/spr1n/kzblt/x7.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x7.spr
sprites/spr1n/kzblt/x8.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x8.spr
sprites/spr1n/kzblt/x9.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x9.spr
sprites/spr1n/mapbyspr1n.spr>>sprites/spr1n/mapbyspr1n.spr
sprites/spr1n/sp_steam.spr>>sprites/spr1n/sp_steam.spr
sprites/spr1n/sp_steam2.spr>>sprites/spr1n/sp_steam2.spr
sprites/spr1n/sp_steam_p.spr>>sprites/spr1n/sp_steam_p.spr
sprites/spr1n/wsplash3.spr>>sprites/spr1n/wsplash3.spr
We don't know about shortcuts on this map

Community records

# Player Time Difference Date  
1 colcolx 01:30.29   16.10.22
2 DinGo 01:41.84 -00:11.55 27.09.20
3 zver 01:56.86 -00:26.57 13.09.20
4 avivVv 02:20.22 -00:49.93 22.01.21
# Player AA Time Date Weapon
1 colcolx 10aa 01:31.72 12.08.22
2 sl1wzz 10aa 01:40.35 07.03.24
3 zza 10aa 01:40.63 20.05.24
4 paket 10aa 01:41.97 10.11.22
5 SlasHeR 10aa 01:43.34 02.01.23
6 Penguin 10aa 01:44.75 17.07.20
7 DORA 10aa 01:46.11 22.08.20
8 Keita 10aa 01:47.94 10.11.22
9 Pandemic 10aa 01:48.15 16.02.20
10 disappear 10aa 01:50.72 16.10.19
11 snegg 10aa 01:52.98 13.06.20
12 zver 10aa 01:54.77 22.08.20
13 ˢᶜ_Julia 10aa 01:55.95 01.12.22
14 FaL 10aa 01:58.17 17.07.20
15 DinGo 10aa 01:58.76 28.07.20
16 Sixel^ 10aa 01:59.83 28.07.20
17 KaMi 10aa 02:00.15 10.02.24
18 rach 10aa 02:00.52 30.08.21
19 axwell 10aa 02:00.87 07.10.20
20 mishko 10aa 02:01.32 28.07.20
21 Frenzy 10aa 02:01.36 08.11.23
22 Bomj_Kolyadun 10aa 02:02.86 17.04.20
23 gladiator 10aa 02:03.94 15.01.23
24 Hong10 10aa 02:04.31 07.10.20
25 asdf 10aa 02:05.60 07.07.23
26 CoMeBaCK 10aa 02:06.20 28.07.20
27 Leprikon_^ 10aa 02:06.79 30.08.21
28 Dowla 10aa 02:07.39 10.11.22
29 nbdy 10aa 02:07.40 10.02.24
30 Sly 10aa 02:07.49 22.12.23
31 When_love_and_death_embrace 10aa 02:07.57 11.04.20
32 exodus 10aa 02:08.84 22.08.20
33 stoykeez 10aa 02:09.80 13.06.20
34 Al9 10aa 02:10.42 30.08.21
35 TC-thebot 10aa 02:13.71 10.11.22
36 trololo 10aa 02:13.88 22.08.20
37 Presive 10aa 02:13.89 11.12.21
38 remain 10aa 02:14.04 13.06.20
39 Shinzo 10aa 02:14.05 07.10.20
40 Momonga 10aa 02:14.18 17.07.20
41 Zimok 10aa 02:15.92 16.02.20
42 Niclas0711 10aa 02:16.19 02.01.23
43 back2basics 10aa 02:16.53 02.01.23
44 baklava 10aa 02:17.68 07.03.23
45 zfdsswd 10aa 02:17.97 21.05.21
46 silver 10aa 02:20.82 02.01.23
47 .bAd. 10aa 02:21.49 07.10.20
48 Pato_z_Vrboveho 10aa 02:21.55 10.02.24
49 paubani 10aa 02:22.60 10.11.22
50 sadgds 10aa 02:23.23 16.10.19
51 damn_why_shes_so_demonic 10aa 02:23.53 23.04.22
52 shizzLe_all_day! 10aa 02:23.88 27.11.23
53 Lipton 10aa 02:24.23 10.02.24
54 uraraka 10aa 02:26.76 11.02.24
55 ArvInD 10aa 02:27.59 15.12.21
56 kokccc 10aa 02:29.05 31.07.22
57 SL1kroL 10aa 02:29.71 21.05.21
58 Pudge 10aa 02:30.11 13.06.20
59 v_1[Md] 10aa 02:30.59 08.11.23
60 monta 10aa 02:30.73 08.02.23
61 jump 10aa 02:32.09 10.02.24
62 Fksch 100aa 02:34.41 07.05.24
63 Adoptado 10aa 02:35.85 23.01.22
64 HEBPEDUMKA!` 10aa 02:36.97 16.02.20
65 withbatedbreath 10aa 02:37.41 16.02.20
66 shigaraki 10aa 02:37.54 05.08.22
67 Dowla 100aa 02:37.67 01.12.22
68 stopban 10aa 02:38.49 01.02.21
69 Frenky 10aa 02:38.54 14.06.24
70 zyllEE 10aa 02:40.19 07.12.21
71 gogi 10aa 02:41.71 10.11.22
72 Riots 10aa 02:42.74 10.11.22
73 Player 10aa 02:42.75 07.10.20
74 Sddz 10aa 02:44.18 22.08.20
75 Ivas 10aa 02:44.25 20.05.24
76 skidrow 10aa 02:44.90 16.02.20
77 Riot 10aa 02:45.74 22.12.23
78 bluntsfromthecrypt 10aa 02:48.01 13.06.20
79 Okazys 10aa 02:48.48 30.10.20
80 P4L 10aa 02:49.48 07.03.24
81 gogi 100aa 02:49.84 10.11.22
82 AyayaBoy 10aa 02:53.09 01.06.24
83 Boxes 10aa 02:53.94 12.08.22
84 paradise 100aa 02:54.34 09.02.24
85 eli 10aa 02:55.58 22.08.20
86 rhchpprs 10aa 02:55.75 20.09.22
87 LoLk2 10aa 02:57.55 28.07.20
88 Fksch 10aa 02:57.89 30.04.24
89 anDu 10aa 02:58.67 17.07.20
90 kmz 10aa 02:59.38 01.12.22
91 schurik 10aa 02:59.44 28.07.20
92 AyayaBoy 100aa 02:59.80 01.06.24
93 ACID_THUNDER 10aa 03:00.64 11.12.21
94 CzerwonaPanda 100aa 03:01.02 07.05.24
95 Spaetiem 10aa 03:01.18 14.07.21
96 vladik 10aa 03:01.38 23.01.22
97 shitter 10aa 03:03.94 23.07.23
98 y0rken 100aa 03:04.58 20.05.24
99 termik 10aa 03:06.06 23.02.22
100 DeathLight 10aa 03:08.00 24.02.24
101 chmod 10aa 03:08.54 13.05.24
102 Eneu 100aa 03:09.69 10.02.24
103 OverjoyedBrass 10aa 03:12.87 07.12.21
104 muramrr 10aa 03:13.14 20.05.24
105 ahl 10aa 03:15.18 20.09.22
106 waplet 10aa 03:15.80 07.03.24
107 Kaori 10aa 03:16.09 07.03.23
108 Идеалыч 10aa 03:19.60 23.01.22
109 RaGNaRokz.fail 10aa 03:19.68 17.07.20
110 BLORIK 10aa 03:20.71 10.02.24
111 California 10aa 03:22.31 22.08.20
112 Qicg 10aa 03:23.58 18.08.21
113 JohnD 10aa 03:23.71 20.05.24
114 HjG-KazmaN 10aa 03:23.88 22.08.20
115 5_Nico 100aa 03:25.01 05.05.24
116 sic 10aa 03:25.67 17.04.20
117 1000-7 10aa 03:26.63 15.12.21
118 va1ue 10aa 03:27.18 23.07.23
119 DEBIL 10aa 03:27.32 01.12.22
120 ag 10aa 03:29.50 08.11.23
121 Hm- 10aa 03:30.20 21.05.21
122 Excommunicado 10aa 03:34.56 06.11.21
123 uber 10aa 03:37.08 24.02.24
124 HIMOM 10aa 03:37.85 14.06.24
125 OLLEVM 10aa 03:39.96 14.02.24
126 JustDoItT 10aa 03:40.49 14.07.21
127 YesMan 10aa 03:41.66 15.12.21
128 Winx___водник_дунул 10aa 03:43.43 22.08.20
129 Imbik 10aa 03:48.37 27.11.23
130 10A 10aa 03:52.65 02.01.23
131 Vojkan 10aa 03:53.07 07.10.20
132 stop-emo-stop 10aa 03:54.42 11.01.23
133 sudo_rm_-rf 10aa 03:56.57 10.11.22
134 y0rken 10aa 03:59.16 20.05.24
135 2Q1Q 10aa 04:00.25 31.07.22
136 Андрюха_Тейт 10aa 04:00.30 02.01.23
137 Eneu 10aa 04:00.73 10.02.24
138 thuggerthegoat 10aa 04:02.48 07.03.24
139 Truefelli 10aa 04:04.78 07.10.20
140 luantw 10aa 04:07.41 05.05.24
141 Player 10aa 04:07.57 23.02.23
142 Adam 10aa 04:10.20 01.02.21
143 Danza 10aa 04:12.94 30.08.23
144 rekyrts 10aa 04:14.57 10.02.24
145 slovaed 10aa 04:16.96 11.12.21
146 cmaster 10aa 04:17.18 20.11.22
147 Ill_be_naive_naive_just_foryou 10aa 04:19.38 23.02.22
148 slovaed 100aa 04:20.76 20.05.24
149 Player 10aa 04:20.88 12.08.19
150 rapier 10aa 04:22.58 15.10.21
151 thisObedience 10aa 04:25.64 15.12.21
152 cspater 100aa 04:35.24 23.04.22
153 AKB 10aa 04:46.42 22.01.21
154 juty 10aa 04:47.08 13.06.20
155 KaZaX 10aa 04:50.63 28.07.20
156 Player 10aa 04:50.65 16.02.20
157 done 10aa 04:51.64 22.08.20
158 joshminer 10aa 04:53.91 11.05.24
159 CrayFish 100aa 04:53.95 14.02.24
160 Seth 10aa 04:55.72 09.05.20
161 cstrike 10aa 04:56.83 13.06.20
162 stryker 10aa 05:02.03 07.03.23
163 3 10aa 05:02.07 07.03.23
164 HeyHo 10aa 05:03.57 28.07.20
165 rune 10aa 05:03.57 14.02.24
166 Hadi 10aa 05:09.26 13.06.20
167 Mirnaya 10aa 05:20.15 16.10.21
168 VelikoeMnojestvo 10aa 05:20.49 08.07.23
169 r33d 10aa 05:26.33 07.12.21
170 avivVv 10aa 05:27.80 17.07.20
171 SS_Derrick 100aa 05:28.85 11.02.24
172 cat 10aa 05:28.91 22.08.20
173 lee 10aa 05:30.06 08.07.23
174 CzerwonaPanda 10aa 05:31.60 07.05.24
175 abcdefg 10aa 05:46.37 16.10.19
176 jos 10aa 05:46.38 11.12.21
177 r0nlexl33t 10aa 05:47.08 08.02.23
178 snow_crash 10aa 05:48.18 02.01.23
179 CBuHb9 10aa 05:48.52 22.08.20
180 Ninja 10aa 05:49.80 10.11.22
181 shraga 10aa 06:04.67 17.07.20
182 simba4 10aa 06:12.84 02.01.23
183 bayacca 10aa 06:19.06 02.07.22
184 atopsgaming 10aa 06:19.44 07.10.20
185 REVENGE 10aa 06:48.92 16.10.21
186 ReNNeR 10aa 06:51.05 20.09.22
187 cspater 10aa 06:51.88 23.04.22
188 np9lHuk 10aa 06:52.73 07.05.24
189 americanezzz 10aa 06:54.94 23.02.22
190 z1ka 10aa 07:04.60 13.06.20
191 T1P 10aa 07:08.68 11.12.21
192 -L_S-_Raezi 10aa 07:54.36 07.07.23
193 4ChD 10aa 08:03.14 11.04.20
194 crumb 10aa 08:40.13 07.12.21
195 In5omn1a 10aa 09:34.54 10.11.22
196 CrayFish 10aa 09:40.80 14.02.24
197 saitama 10aa 09:43.28 07.06.22
198 abcde 10aa 10:30.63 16.02.20
# Player AA Time Date Weapon
1 Sixel^ 10aa 02:05.19 28.07.20
# Player AA Time Date Weapon
1 trololo 10aa 07:20.37 22.08.20
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 paket 10aa 01:38.13 10.11.22 34 3
2 KOlombus 10aa 01:41.59 13.06.20 33 2
3 Pandemic 10aa 01:49.69 16.02.20 31 1
4 snegg 10aa 01:53.71 13.06.20 42 2
5 When_love_and_death_embrace 10aa 01:55.33 11.04.20 48 1
6 ptski 10aa 01:55.74 15.12.21 54 6
7 dropzone 10aa 01:57.30 23.02.22 56 7
8 Zernay 10aa 01:57.99 17.07.20 50 1
9 Aivaras 10aa 01:58.27 08.04.23 47 1
10 Penguin 10aa 01:59.11 17.07.20 14 1
11 Bomj_Kolyadun 10aa 02:06.33 14.05.20 54 7
12 stopban 10aa 02:06.44 01.02.21 56 1
13 Riots 10aa 02:07.07 10.11.22 49 1
14 DeratS 10aa 02:07.65 02.01.23 52 5
15 Sixel^ 10aa 02:08.49 28.07.20 56 2
16 exodus 10aa 02:08.88 22.08.20 51 2
17 Jekyll 10aa 02:08.88 11.02.24 44 5
18 zfdsswd 10aa 02:09.47 21.05.21 58 4
19 mishko 10aa 02:09.94 28.07.20 53 3
20 Al9 10aa 02:11.54 30.08.21 66 3
21 ilomilo 10aa 02:12.10 17.07.20 64 3
22 DeathLight 10aa 02:13.03 24.02.24 58 8
23 Ferea 10aa 02:13.94 23.02.22 47 7
24 Sewell_ 10aa 02:15.97 22.08.20 38 8
25 J-word 10aa 02:18.14 11.02.24 53 7
26 gipsy_but_not_kings 10aa 02:18.82 02.01.23 53 5
27 Get_Ready 10aa 02:18.96 07.03.23 62 13
28 Player 10aa 02:18.97 18.01.20 64 8
29 DinGo 10aa 02:19.07 28.07.20 48 8
30 JustDoItT 10aa 02:22.70 14.07.21 65 4
31 rach 10aa 02:23.07 30.08.21 57 5
32 lampa666 10aa 02:23.68 27.11.23 57 13
33 HaMMa 10aa 02:26.17 02.01.23 54 8
34 Presive 10aa 02:27.36 11.12.21 37 9
35 Korben_Dallas 10aa 02:28.68 11.12.21 70 14
36 HaosMeDi 10aa 02:28.98 27.11.23 70 13
37 stoykeez 10aa 02:33.55 13.06.20 24 8
38 sadgds 10aa 02:34.39 16.10.19 61 14
39 MaHuaK 10aa 02:36.05 17.07.20 71 10
40 farouk---ayoub 100aa 02:38.14 09.02.24 44 19
41 adrenalino 10aa 02:38.81 22.08.20 56 6
42 something_safe 10aa 02:45.69 10.11.22 72 10
43 waplet 10aa 02:45.96 07.03.24 66 12
44 shadow 10aa 02:47.20 02.01.23 73 16
45 Euro 10aa 02:48.65 15.12.21 51 10
46 paubani 10aa 02:48.89 10.11.22 32 13
47 thisObedience 10aa 02:49.82 15.12.21 55 6
48 paradise 100aa 02:51.83 09.02.24 65 11
49 drop 100aa 02:52.91 14.11.23 63 6
50 Sly 10aa 02:53.57 13.06.20 74 19
51 chmod 10aa 02:53.74 20.09.22 45 14
52 cat 10aa 03:00.48 10.02.24 54 24
53 Butcher 10aa 03:00.64 02.01.23 35 9
54 Frenky 10aa 03:03.12 14.06.24 71 15
55 Steffe 10aa 03:03.24 10.02.24 60 12
56 Player 10aa 03:03.39 07.10.20 70 23
57 Origami 10aa 03:05.72 10.11.22 68 12
58 Zak 10aa 03:06.82 18.01.20 93 13
59 theon1y 10aa 03:08.26 13.06.20 105 21
60 edZika 10aa 03:08.35 23.02.22 74 14
61 megaman 10aa 03:08.73 23.07.23 72 23
62 Hyperactiv 10aa 03:10.27 07.03.23 57 28
63 Player 10aa 03:12.81 24.02.24 130 17
64 psix 10aa 03:13.06 13.12.19 68 17
65 Stabilot 10aa 03:13.41 07.10.20 70 19
66 Supersonic 10aa 03:13.73 14.06.24 77 14
67 [WS] 10aa 03:13.77 23.04.22 78 26
68 squirt 10aa 03:14.25 11.04.20 72 11
69 ioso 10aa 03:14.44 10.02.24 67 22
70 yuiq` 100aa 03:15.34 17.01.24 54 22
71 ACID_THUNDER 10aa 03:15.74 21.05.21 61 20
72 Harley 10aa 03:19.29 10.11.22 78 13
73 .bAd. 10aa 03:22.59 07.10.20 66 31
74 chk 10aa 03:22.87 10.02.24 75 24
75 Jagodic_Kurcina 10aa 03:23.64 28.07.20 80 17
76 Riot 10aa 03:24.08 22.12.23 75 19
77 CTouK 10aa 03:24.46 22.08.20 72 31
78 (1)Player 10aa 03:24.85 23.02.22 82 24
79 eddie 10aa 03:25.02 10.02.24 65 16
80 Kefren 10aa 03:26.80 10.11.22 77 29
81 Xxhypocritex 10aa 03:27.54 08.02.23 78 29
82 OLLEVM 10aa 03:31.31 25.11.23 48 14
83 done 10aa 03:33.38 22.08.20 70 26
84 ArvInD 10aa 03:33.82 15.12.21 75 32
85 tennesen 10aa 03:33.94 17.04.20 54 26
86 Honey 10aa 03:34.16 14.02.24 68 34
87 player 10aa 03:36.68 11.01.23 67 24
88 TunTuns 10aa 03:36.76 14.02.24 62 14
89 kk7 10aa 03:36.91 16.10.19 41 15
90 shitter 10aa 03:38.54 23.07.23 67 20
91 sob 10aa 03:39.41 07.03.23 60 34
92 mvxtip 10aa 03:41.65 17.07.20 80 27
93 AUFGEN 100aa 03:42.87 18.07.23 68 23
94 AlexGood 10aa 03:43.20 07.03.23 90 28
95 CrackPoT 10aa 03:44.44 13.06.20 44 21
96 lee 10aa 03:46.18 08.07.23 64 17
97 gz! 10aa 03:52.12 15.01.23 58 23
98 unstoppable 10aa 03:52.32 22.08.20 75 32
99 r0nlexl33t 10aa 03:54.96 08.02.23 69 28
100 VerbaL 10aa 03:56.88 07.03.24 47 18
101 setsuna 10aa 03:59.22 07.03.23 55 37
102 Чачка_Пипсов 10aa 04:00.52 16.02.20 69 29
103 nedjo 10aa 04:03.24 11.12.21 122 24
104 xuku 10aa 04:03.31 10.02.24 54 24
105 d1ngo0o 100aa 04:07.32 09.02.24 66 35
106 scream 10aa 04:10.86 07.10.20 78 59
107 16.Nobody 10aa 04:13.62 23.01.22 81 24
108 atopsgaming 10aa 04:13.63 13.06.20 83 28
109 jump 10aa 04:20.08 10.02.24 55 35
110 Mou_rocnoguH 10aa 04:21.01 11.04.20 55 15
111 bruh 10aa 04:21.91 17.07.20 89 31
112 lesEnfer 10aa 04:22.99 23.04.22 55 37
113 irWaves 10aa 04:24.21 10.11.22 88 22
114 skidrow 10aa 04:25.74 16.02.20 74 26
115 DEBIL 10aa 04:28.04 01.12.22 71 40
116 LaGGeR.! 10aa 04:29.40 11.01.23 66 47
117 Your_perdak_is_under_attack 10aa 04:30.25 16.02.20 60 29
118 -=KaZaX=- 10aa 04:34.06 17.07.20 78 38
119 Adam 10aa 04:35.70 01.02.21 47 32
120 osu_player 10aa 04:35.73 18.01.20 54 33
121 Ninja 10aa 04:35.84 10.11.22 12 1
122 Andris 10aa 04:36.03 07.03.23 98 31
123 a_che 10aa 04:38.07 17.04.20 66 42
124 Player 10aa 04:38.68 16.02.20 53 25
125 ;) 10aa 04:40.52 10.11.22 63 29
126 davos 10aa 04:43.05 07.03.23 46 41
127 Winx___водник_дунул 10aa 04:45.41 22.08.20 52 17
128 [nblX_Team]Bes 10aa 04:48.87 24.02.22 87 41
129 urpay 10aa 04:51.05 07.03.23 86 34
130 votaky_nepвый_nog_CoлнцeM 10aa 04:52.16 07.10.20 73 33
131 abcde 10aa 04:53.53 16.02.20 52 34
132 evil_lobster 10aa 04:54.10 13.06.20 83 31
133 comi. 10aa 04:54.30 23.02.22 25 34
134 ROBERT_KURWICA 10aa 04:55.24 07.07.23 71 31
135 Elon_Musk 10aa 05:02.88 12.04.20 42 38
136 SS_Derrick 100aa 05:05.61 10.11.22 108 35
137 nl200_enjoyer 100aa 05:06.73 03.04.24 74 40
138 CBuHb9 10aa 05:11.42 16.02.20 54 22
139 Kendi;lost 100aa 05:26.02 07.03.24 75 21
140 Master4eG 10aa 05:26.48 02.01.23 78 51
141 High_Explosiv 100aa 05:27.56 08.04.23 47 16
142 givar_O3_Rus 10aa 05:33.98 16.10.19 44 40
143 9CbKA 10aa 05:34.08 11.04.20 127 39
144 IDs^^ 10aa 05:51.26 22.08.20 55 67
145 yeye 10aa 05:52.38 02.07.23 68 47
146 Mirnaya 10aa 05:58.07 16.02.20 56 32
147 迷糊 10aa 06:01.70 10.02.24 63 48
148 p0x 10aa 06:14.67 10.11.22 69 53
149 Gonta 10aa 06:15.26 24.02.22 62 63
150 anDu 10aa 06:23.61 17.07.20 2 13
151 tux 10aa 06:30.16 11.12.21 90 78
152 aa 10aa 06:47.07 08.07.23 20 30
153 I_3_MIX-ГAME 10aa 06:57.05 17.07.20 48 77
154 hns_jkoreee 10aa 07:10.39 15.12.21 61 70
155 ~TA0THADE~ 10aa 07:27.36 23.01.22 81 89
156 N-o_spui_tu! 10aa 07:54.49 11.12.21 45 56
157 keeza 10aa 08:10.24 23.02.22 17 8
158 Cash_&_Cash 10aa 09:29.37 10.11.22 86 100
159 Yunik 10aa 09:30.98 07.12.21 81 117
160 Provod 10aa 10:01.82 23.02.22 64 53
161 Err4r 10aa 11:03.24 10.02.24 40 99
162 malchik_skaut. 10aa 15:38.06 10.11.22 87 93
163 simba4 10aa 19:32.07 22.08.20 96 253
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 mishko 10aa 02:17.68 28.07.20 66 4
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 sob 10aa 03:37.57 07.03.23 75 44
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 DinGo 10aa 03:04.47 28.07.20 65 19
2 sob 10aa 04:46.50 07.03.23 74 81
3 trololo 10aa 04:48.21 22.08.20 76 50
4 mrp 10aa 09:34.72 07.03.23 126 178

Other maps with same difficulty

Other maps from Cosy-Climbing

Other maps from mapper hm^