Last server records
Pro Nub

Donations and expenses

Posted by lxr 29 Sep 2018 in 16:59
How to help us?

Players who donates money for our community:

SlasHeR - 3626 RUB
swatter - 3244 RUB (10)
bORN2MAKEPORN - 2768 RUB (2)
DON_SIMON - 1728 RUB (2)
Jeronimo. - 1029 RUB
Xednay - 980 RUB
siNtez - 980 RUB
FaL - 980 RUB
hymm4sssS - 776 RUB (3)
Creep - 490 RUB
akkuratist - 490 RUB
Dolphin - 392 RUB (2)
JocA - 365 RUB
3_3ag1bok - 356 RUB
WhereIsMyPanda - 343 RUB
IDs^^ - 298 RUB
Pandemic - 294 RUB
Neiro - 294 RUB
aquatic - 196 RUB
Lifestealer+ - 143 RUB (2)
abcdefg - 134 RUB
brr - 50 RUB
Hidden nick - 16644 RUB

Current balance:
Community development and payments for our servers - 6989 RUB
Tournaments prize pool - 3358 RUB (online) + 5995 RUB (offline)

History:
31.08.2020 +51 RUB - Lifestealer+
25.08.2020 -400 RUB - Payment for the servers
23.08.2020 -1500 RUB - Payment for the servers
13.08.2020 +156 RUB - hymm4sssS
09.08.2020 -300 RUB - Payment for the servers
28.07.2020 +294 RUB - swatter
26.07.2020 +490 RUB - akkuratist
25.07.2020 -400 RUB - Payment for the servers
17.07.2020 -1500 RUB - Payment for the servers
16.07.2020 +356 RUB - zmokiE
15.07.2020 +179 RUB - hymm4sssS
30.06.2020 -500 RUB - Payment for the servers
27.06.2020 +92 RUB - Lifestealer+
12.06.2020 +696 RUB - anonymous
02.06.2020 +196 RUB - Dolphin
31.05.2020 -1700 RUB - Payment for the servers
28.05.2020 +245 RUB - hymm4sssS
26.05.2020 -500 RUB - Payment for the servers
23.05.2020 -500 RUB - Payment for the servers
22.05.2020 +294 RUB - swatter
21.05.2020 +1458 RUB - bORN2MAKEPORN
08.05.2020 +490 RUB - Creep
23.04.2020 +4900 RUB - anonymous
20.04.2020 +1310 RUB - bORN2MAKEPORN
12.04.2020 +132 RUB - anonymous
02.04.2020 +134 RUB - anonymous
30.03.2020 +294 RUB - swatter
24.03.2020 +980 RUB - FaL
03.03.2020 +1337 RUB - anonymous
03.03.2020 +196 RUB - hymm4sssS
28.02.2020 +294 RUB - swatter
08.01.2020 +134 RUB - anonymous
13.12.2019 +294 RUB - swatter
09.12.2019 +365 RUB - JocA
06.12.2019 -1990 RUB - Payment for the servers
23.11.2019 +980 RUB - siNtez
29.10.2019 +294 RUB - swatter
26.10.2019 +294 RUB - Pandemic
13.09.2019 -1500 RUB - Payment for the servers
25.08.2019 +398 RUB - DON_SIMON
01.08.2019 +294 RUB - swatter
26.06.2019 +980 RUB - anonymous
07.06.2019 +3626 RUB - SlasHeR
07.06.2019 +50 RUB - brr
16.05.2019 +1330 RUB - DON_SIMON
05.05.2019 -1435 RUB - Payment for the servers
21.04.2019 +98 RUB - aquatic
03.03.2019 +1337 RUB - anonymous
19.01.2019 -267 RUB - Payment for the servers
31.12.2018 +980 RUB - anonymous
20.12.2018 -1500 RUB - Payment for the servers
11.12.2018 +490 RUB - anonymous
07.12.2018 +294 RUB - swatter
06.12.2018 +1029 RUB - Jeronimo.
27.11.2018 +980 RUB - Xednay
19.11.2018 +980 RUB - anonymous
31.10.2018 - 1 414 RUB - Payment for the servers
29.10.2018 +196 RUB - Dolphin
19.10.2018 +294 RUB - swatter
17.10.2018 -889 RUB - Payment for the domain name
13.10.2018 +343 RUB WhereIsMyPanda
08.10.2018 +98 RUB aquatic
02.10.2018 -1 500 RUB - Payment for the servers
30.09.2018 +980 RUB - anonymous
30.09.2018 +980 RUB - anonymous
28.09.2018 +298 RUB IDs^^
08.09.2018 -1 500 RUB - Payment for the servers
05.09.2018 +294 RUB swatter
26.08.2018 +294 RUB - anonymous
08.08.2018 - 1 500 RUB - Payment for the servers
05.08.2018 +294 RUB Neiro
04.08.2018 +134 RUB abcdefg
02.08.2018 +294 RUB swatter
30.07.2018 +980 RUB - anonymous
21.07.2018 +1 310 RUB - anonymous

Refused from prizes (only some cases)::
15.05.2020 300 RUB - Juby
04.03.2020 200 RUB - Juby
18.11.2019 200 RUB - Juby
18.11.2019 360 RUB - mls

Overall payments from KZ-Rush administrators: about 99 367 RUB